In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

 

WEL

NIET

Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen.

Als u in gesprek bent met een zorgverlener telefoneert u niet.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

Roken is verboden. Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de balie en vervolgens naar buiten te gaan.

 

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen is niet toegestaan.

 

Zonder toestemming fotograferen of filmen is niet toegestaan.

 

Wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen is verboden.


Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisartsen of hun medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 

S.F.H. Satijn, huisarts

M. Gout, huisarts 

Welkom op de website van:

 

Huisartsenpraktijk Beek Centrum

Doctor Beckersstraat 7a
(Ingang Labouréstraat, 1e etage) 
6191 DA Beek (L)
 
Routeplanner

Om de praktijk makkelijk te bereiken kijk op de ANWB-routeplanner

 

Google maps

De praktijk is ook te vinden op google maps

Laatste nieuws